จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

วันพุธที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2556

ทำงานระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์


การทำงานพื้นฐานของคอมพิวเตอร์ มี 4 ขั้นตอน ดังนี้

1. รับข้อมูล (Input) คอมพิวเตอร์จะทำหน้าที่รับข้อมูลไปประมวลผล อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่รับข้อมูล ได้แก่ แป้นพิมพ์ เมาส์ เครื่องสแกน เป็นต้น

2. ประมวลผลข้อมูล (Process)
เมื่อคอมพิวเตอร์รับข้อมูลเข้าสู่ระบบแล้วจะทำการประมวลผลตามคำสั่ง หรือโปรแกรมที่กำหนด อุปกรณ์ทีทำหน้าที่ประมวลไผลได้แก่ CPU

3. แสดงผลข้อมูล (Output) เมื่อทำการประมวลผลแล้ว คอมพิวเตอร์จะแสดงผลลัพธ์ อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ในการแสดงผลข้อมูลคือ จอภาพและเครื่องพิมพ์ เป็นต้น

4. จัดเก็บข้อมูล คอมพิวเตอร์จะทำการจัดเก็บข้อมูลลงในอุปกรณ์ที่เก็บข้อมูล เช่น ฮาร์ดดิสก์ แผ่นซีดี แฟลชไดรว์แสดงขั้นตอนการทำงานพื้นฐานของคอมพิวเตอร์เปรียบเทียบการทำงานระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์


กระบวนการทำงานของคอมพิวเตอร์จะมีหลักเหมือนกับกระบวนการทำงานของมนุษย์ ซึ่งประกอบด้วย 4 หน่วยคือ หน่วยรับข้อมูล หน่วยความจำ หน่วยประมวลผล และหน่วยแสดงผล
เปรียบเทียบการทำงานระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์


ขอขอบคุณที่มา :: หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์.(2555).ค้นข้อมูล 29 มกราคม 2556

,จาก http://www.oknation.net/blog/patumnafang/2012/08/28/entry-3

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น